Overlijdensbericht Jacob Kanbier

Tot mijn diepe verdriet heb ik vernomen dat Jacob Kanbier is overleden op 4 januari 2020 te Amstelveen. Vanwege zijn gezondheid die de laatste jaren steeds verder achteruit ging, had ik al enige maanden gering contact met hem. Het laatste wat ik van hem hoorde is dat hij zijn huis in de buurt van Leiden heeft moeten verlaten en in in een verzorgingshuis in Amstelveen zat, waar hij zaterdag j.l. is overleden. Ik wil hierbij zijn familie alle sterkte toewensen met het verlies en iedereen uitnodigen die Jacob een warm hart toedraagt om vrijdag naar de crematie te komen.
Ik zal door middel van het Kanbier Museum altijd door blijven gaan met artikelen schrijven en historisch beeldmateriaal te publiceren, zodat hij altijd herinnerd zal blijven. Mensen die nog meer foto’s of verhalen van hem hebben, zou ik graag willen vragen deze met mij te delen. Dat stel ik zeer op prijs.

Bron: Facebook

Share: